نتیجه های گذشته
متاسفانه هیچ نتیجه ای یافت نشد
تمامی مناطق
متاسفانه خدمت آنلاینی توسط پزشک ارائه نمی‌شود
دریافت مشاوره از پزشک های منتخب «روانشناسی و مشاوره»
آزیتا ترابی
معصومه علیانی
سحر بهروزیان
لیلا شمس نژاد
عظیم عظیمی

درباره سارا سجادی فر

دکتری دانشجو دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی چاپ و نشر، دانشگاه آزاد اسالمی

گذراندن دوره 111 ساعته درمانگری بر اساس رویکرد شناختی رفتاری )CBT)
گذراندن دوره طرحواره درمانی
گذراندن کارگاه مصاحبه تشخیصی
گذراندن کارگاه داروشناسی
گذراندن کارگاه اختالالت اضطرابی
گذراندن کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
گذراندن کارگاه زوجدرمانی دکتر صاحبی
گذراندن کارگاه مهارتهای زندگی
گذراندن کارگاه آموزش والدین دارای فرزندان بیشفعال
گذراندن کارگاه آموزشی آزمونهای MMPI ،MCMI ،NEO
برگزاری کارگاه آموزشی در ارتباط با تربیت درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری CBT در کلینیک سرود آفرینش.
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مصاحبه تشخیصی در کلینیک سرود آفرینش

مقاله رابطه سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی با کیفیت زندگی زنان متأهل: نقش واسطهای، خودشناسی
پیشبینی عملکرد خانواده بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه، ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری تنظیم هیجان در
زنان
درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر.
درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی سرود آفرینش.
درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی دانشگاه آزاد رودهن.

برای ثبت امتیاز پاسخ دهید

زمان انتظار در مطب
نحوه برخورد ورفتار پزشک
تشخیص دقیق
نحوه برخورد پرسنل
سهولت وقت گرفتن
اطلاعات نوبت درخواستی

آیا نوبت پذیرش در روز در تاریخ ساعت برای شما ثبت شود؟

لطفا در صورتی که علائمی مانند تب، سرفه یا سابقه تماس با فرد مبتلا به کرونا طی دو هفته اخیر داشته اید از مراجعه به مطب خودداری کنید. در هنگام مراجعه حتما از ماسک استفاده کنید و جز در موارد ضروری بدون همراه مراجعه نمایید. با تشکر

از قسمت زیر نوبت بگیرید
متاسفانه هیچ کلینیکی برای ایشان در نظر گرفته نشده است
متاسفانه هیچ خدمتی یافت نشد
تمامی نوبت های مربوط به دکتر سارا سجادی فر در این بازه زمانی پر می باشد
گرفتن نوبت

آیا برای گرفتن نوبت اطمینان دارید؟

دیگر متخصصین روانشناسی خانواده درمانی

Item 1 of 5