نتیجه های گذشته
متاسفانه هیچ نتیجه ای یافت نشد
تمامی مناطق
متاسفانه خدمت آنلاینی توسط پزشک ارائه نمی‌شود
در سریع ترین زمان با پزشک ھای منتخب «روانشناسی و مشاوره» ویزیت شوید
رویا طاهری
مژگان عباسی
آسیه برجی
معصومه علیانی
سحر بهروزیان

درباره ندا جوادی

دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران جنوب
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، نرمافزار، دانشگاه علم و فرهنگ
درمانگر مرکز مشاوره اکسیر
مدرس دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی و ارشد
تدریس واحدهای آسیبشناسی، روانشناسی عمومی، روش تحقیق، آمار توصیفی، آمار استنباطی
برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی، کارگاه تنظیم هیجان
زوج درمانگر و مشاوره فردی در کلینیک روانشناختی نگاه
رواندرمانگر در مرکز مشاوره دانای رهنما
روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور
پایاننامه ارشد: مقایسه اثربخشی نحوهی ارائهی تصاویر در آموزشهای دیداری بر یادگیری دانشجویان
مقایسه اثربخشی نحوهی ارائهی تصاویر در آموزشهای دیداری بر عملکرد مغز دانشجویان در مجله توسعه آموزش در
علوم پزشکی
اثر تعاملی میان هوش فضایی و سبک ارائه دیداری بر نمرات یادآوری دانشجویان
در فصلنامه راهبردهای یادگیری در علوم شناختی
تألیف کتاب الگوهای تدریس برتر
گذراندن کارگاه تنظیم هیجان
گذراندن کارگاه مشاوره پیش از ازدواج
گذراندن دوره تربیت درمانگر هیجان مدار
گذراندن دوره مداخله در طالق و شکست عاطفی
گذراندن دوره رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختالالت مرزی
گذراندن کارگاه مهارتهای زندگی
گذراندن دوره فشرده MBCT,ACT,CBT
شرکت در هفتمین سمپوزیوم عصبشناختی

برای ثبت امتیاز پاسخ دهید

زمان انتظار در مطب
نحوه برخورد ورفتار پزشک
تشخیص دقیق
نحوه برخورد پرسنل
سهولت وقت گرفتن
اطلاعات نوبت درخواستی

آیا نوبت پذیرش در روز در تاریخ ساعت برای شما ثبت شود؟

لطفا در صورتی که علائمی مانند تب، سرفه یا سابقه تماس با فرد مبتلا به کرونا طی دو هفته اخیر داشته اید از مراجعه به مطب خودداری کنید. در هنگام مراجعه حتما از ماسک استفاده کنید و جز در موارد ضروری بدون همراه مراجعه نمایید. با تشکر

از قسمت زیر نوبت بگیرید
متاسفانه هیچ کلینیکی برای ایشان در نظر گرفته نشده است
متاسفانه هیچ خدمتی یافت نشد
تمامی نوبت های مربوط به دکتر ندا جوادی در این بازه زمانی پر می باشد
گرفتن نوبت

آیا برای گرفتن نوبت اطمینان دارید؟