نتیجه های گذشته
متاسفانه هیچ نتیجه ای یافت نشد
تمامی مناطق
متاسفانه خدمت آنلاینی توسط پزشک ارائه نمی‌شود
دریافت مشاوره از پزشک های منتخب «روانشناسی و مشاوره»
مرضیه آقایی
صدیقه پورمقداد
سما سادات
ماهک گرشاسبی
زهرا رمضانعلی زاده

درباره سمیرا لطفی

تحصیلات:
دکتری روانشناسی دانشگاه الزهرا
مدرس دانشگاه الزهرا
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
ایران، تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، گروه روانشناسی بالینی.
طرح های پژوهشی:
طرح پ‍‍‍‍‍‍ژوهشي ویژگی های روانسنجی مقیاس شفقت نسبت به خود، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
طرح پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشي اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اختلال اضطراب اجتماعی، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
طرح پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشي ویژگی های روانسنجی پرسشنامه حضور ذهن پنج عاملی، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
طرح پژوهشی تعیین نقش مذهب و تنظیم هیجانی بر اختلالات روانی، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
شرکت در کارگاه ها وكنگره های علمی آموزشی:

شركت در دوره سوپرويژن دكتر ماندانا شعبان
شركت در دوره ذهنيت هاي طرحواره اي، زوج درماني طرحواره و گروه درماني طرحواره درماني كودك دكتر ماندانا شعبان  
 سومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران - اسفند 90
اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران - دی 90
هفتمین کنگره بینالمللی رواندرمانیهای شناختی موزه ارتش حربیه، استانبول، ترکیه، ژوئن 2011
 ششمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران تبريز، شهريور 92
کارگاه آموزش درمان شناختی رفتاری (CBT) دکتر لادن فتی ؛ دکتر فرشته موتابی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، سال 90-89
 کارگاه روان پویشی کوتاه مدتدکتر نیما قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سال 89-88
 کارگاه مصاحبه تشخيصي روانپزشکی دکتر رسولیان، سال 90-91
 كارگاه مصاحبه تشخيصي دكترلادن فتي مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، سال 91-92
 كارگاه تشخيص و درمان اختلالات جنسيدکتر اميد رضايي، سال 91-92
كارگاه طرحواره درماني دکتر لادن فتی ؛ دکتر فرشته موتابی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، سال 91-92
كارگاه مربي گري مهارت هاي زندگي معاونت دانشجويي دانشگاه تهران، سال91-92
 كارگاه نظارت بر عملكرد باليني مرکز مشاوره رستا زیر نظر دكتر ندا علي بيگي، سال 92-93
 کارگاه MMT دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال 94-95
 کارگاه آشنایی با ارسال مقاله به مجلات Q1 و Q2 و مقاله نویسی برای مجلات ISI  دانشگاه الزهرا، سال 96
دوره روان تحلیل گری  کلینیک دکتر بابک روشنایی 
کارگاه Mindfulness دکتر لادن فتیمرکز مشاوره سگال، آبان و آذر 97
فعاليت هاي اجرايي :

عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، تهران، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی،دی ماه 1390
عضو کمیته اجرایی سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی، تهران، اسفند ماه 1390
عضو هيئت تحريره خبرنامه انجمن روانشناسي باليني ايران
تدریس در دانشگاه الزهرا
 کارورزی در بیمارستان 505
 مشاوره تلفنی در مرکز مشاوره شفاتل به مدت 2 سال
 مشاوره روانشناختی در مرکز مشاوره کاغذ سپید
مشاوره روانشناختی در مرکز مشاوره دل
مشاوره روانشناختی در مرکز مشاوره یاس نیلی
مقاله های علمی:
 
 Zarean, Mostafa., & Lotfi, S. (2011). Farsi Version of Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (FiDAS): Psychometric Properties and Pilot Study in Iran. Accepted Oral Paper in 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 2-5 June 2011, Istanbul, Turkey.
 Lotfi, S. (2011). On Schemas and Temperament : The Relationships and Beyond*
 Zarean, M., Elhami-Asl, M., Rahmani, A., Lotfi, S., & Bakhshipour, A.(2011). Relations of Depression and Social Anxiety Symptoms to Extraversion/Positive Emotionality.
 Zarean, M., Lotfi, S., Elhami-Asl, M., Bakhshipour, A., & Watson, D.(2011). Confirmatory Factor Structure of FiDAS: Farsi Version of Inventory of Depression and Anxiety Symptoms.
 Lotfi, S., Zarean, M., Elhami-Asl, M., & Bakhshipour, A.(2011). Exploring Temperament as a Multifaceted Construct. Elhami-Asl, M., Zarean, M., Lotfi, S., Ahmadian, F., & Bakhshipour, A.(2011). Differentiating OCD subtypes using Anxiety Sensitivity.
 Zarean, Mostafa., Pourshahla-Nobari, Faezeh., & Lotfi, Samira. (2012). The Association of Basic Temperaments with Emotional Symptoms. Oral Paper Presentation in 30th International Congress of Psychology, 22-27 July, 2012, Cape Town, South Africa. Azizi, Alireza., Mohamadkhani, Parvaneh., forughi, Aliakbar.,& Lotfi, Samira. (2012). The Validity and Reliability of the Iranian Version of the Self-Compassion Scale. Accepted in Practice in Clinical Psychology. 
 زارعان، مصطفی؛ لطفی، سمیرا. (1390). بررسی وضعیت بهداشت روانی در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. پوستر ارائه شده در اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 عسگری، حمیده؛ لطفی، سمیرا. (1390). تأثیر تیپ بدنی بر آسیب شناسی روانی با میانجی گری خودپنداره بدنی
 دائمي، فاطمه؛ خاوري، مهشيد؛ لطفی، سمیرا. (1391). تعین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در ابعاد خانواده، دوستان و افراد مهم بر ناکارآمدی اجتماعی جوانان 
 دائمي، فاطمه؛ خاوري، مهشيد ؛ لطفی، سمیرا. (1391). مطالعه نقش وظیفه شناسی بر درک پذیري اجتماع و سلطه بر محیط. پوستر ارائه شده در سومین کنگره پژوهش هاي روانشناختي، تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
لطفي، سميرا؛ دائمي، فاطمه؛ خاوري، مهشيد. (1392). پيش بيني مهارت هاي ارتباطي بر اساس سبك مقابله اي مسئله مدار در نوجوانان. پوستر ارائه شده در ششمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران، تبريز.
 خاوري، مهشيد؛ لطفي، سميرا؛ دائمي، فاطمه. (1392). بررسي رابطه سبك مقابله اي مسئله مدار با عزت نفس در نوجوانان. پوستر ارائه شده در ششمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران، تبريز.
 دائمي، فاطمه؛ خاوري، مهشيد؛ لطفي، سميرا. (1392). بررسي نقش سلامت عمومي در پيش بيني مهارت هاي ارتباطي در نوجوانان. پوستر ارائه شده در ششمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و توجوان ايران، تبريز.
 
 لطفي، سميرا؛ قرباني، نيما؛ پورحسين، رضا. (1392). بررسي برازنده سازي مدل ابعادي تلجن (مدل دو عاملي) در جمعيت شهر تهران. چاپ شده در مجله علمي- پژوهشي علوم روانشناختي.
 
 خدابنده لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ لطفي، سميرا.(1394). تاثیر روش شناختی مرور خویشتن بر افزایش سطح خود پنداشت و کاهش علایم افسردگی یک نوجوان دارای اختلال افسردگی اساسی، پذیرفته شده در مجله علمی ترویجی رویش.
 عزیزی، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ لطفي، سميرا. (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اختلال اضطراب اجتماعی. (مقاله ارائه شده به دفتر مجله Practice in Clinical Psychology).
 عزیزی، علیرضا؛ محمدخانی، پروانه؛ لطفي، سميرا. (1394). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه حضور ذهن پنج عاملی. (مقاله ارائه شده به دفتر مجله Practice in Clinical Psychology).
 

اطلاعات تماس سمیرا لطفی

صادقيه بلوار آيت الله كاشاني بعد از بلوار اباذر پلاك ٥٩ طبقه ٢ شرقي

برای ثبت امتیاز پاسخ دهید

زمان انتظار در مطب
نحوه برخورد ورفتار پزشک
تشخیص دقیق
نحوه برخورد پرسنل
سهولت وقت گرفتن
اطلاعات نوبت درخواستی

آیا نوبت پذیرش در روز در تاریخ ساعت برای شما ثبت شود؟

لطفا در صورتی که علائمی مانند تب، سرفه یا سابقه تماس با فرد مبتلا به کرونا طی دو هفته اخیر داشته اید از مراجعه به مطب خودداری کنید. در هنگام مراجعه حتما از ماسک استفاده کنید و جز در موارد ضروری بدون همراه مراجعه نمایید. با تشکر

از قسمت زیر نوبت بگیرید
مرکز مشاوره افق سلامت صادقیه
مرکز مشاوره افق سلامت صادقیه مرکز مشاوره افق سلامت صادقیه
متاسفانه هیچ خدمتی یافت نشد
تمامی نوبت های مربوط به دکتر سمیرا لطفی در این بازه زمانی پر می باشد
گرفتن نوبت

آیا برای گرفتن نوبت اطمینان دارید؟

دیگر متخصصین روانشناسی عمومی

Item 1 of 5